Cursussen en trainingen

Adviesbureau Torbijn² kan verschillende vormen van trainingen en cursussen verzorgen op het gebied van zijn specialisaties.

Dat kunnen meerdaagse cursussen zijn, bijvoorbeeld: planeconomie, risicoanalyse en risicomanagement, of korte opfrisbijeenkomsten over een aspect van het vakgebied.

Momenteel is actueel het trainen van gemeenten en ontwikkelaars in het toepassen van de nieuwe grondexploitatiewet, met speciale aandacht voor het vragen van een bijdrage in ruimtelijke ontwikkelingen en het berekenen van de door particulieren (ontwikkelaars) te betalen exploitatiebijdrage op basis van een exploitatieplan.