GIS-analyse

Adviesbureau Torbijn² kan GIS-analyses uitvoeren voor ruimtelijke vraagstukken. Een mogelijkheid is het visueel maken van een ruimtelijk probleem in thematische kaarten.
Te denken valt aan:

Via een koppeling van het GIS-analyse programma aan het grondexploitatierekenmodel kunnen de financieel-economische consequenties van ontwikkelingslocaties met verschillende alternatieve programma´s snel worden doorgerekend.

Daarnaast kunnen we verschillende analyses maken, waaronder bereikbaarheidsanalyses. We gebruiken hiervoor diverse technieken, zoals het combineren van kaartlagen en bufferanalyses.