huidige situatie eerste variant tweede variant derde variant

Doortrekking van de A73 naar de A15

voor vergrotingen: haal de muis over de afbeeldingen

Al jaren wordt er gesproken over het doortrekken van de A73 bij Nijmegen naar het noorden voor een aansluiting op de A15. De Kamer van Koophandel Centraal Gelderland organiseerde in september 2004 een symposium over de verschillende varianten.

PRC-Kostenmanagement had opdracht voor het onderzoeken van de kosten en kwantificeren van eventueel ontbrekende factoren in de reeds eerder gemaakte berekeningen voor de varianten.

Adviesbureau Torbijn² kreeg opdracht van PRC om de visuele presentatie tijdens het symposium te verzorgen. Daarvoor werden met behulp van ArcView digitale kaarten vervaardigd, waarop de varianten werden aangegeven. PRC vulde dit aan met de kosten van de trajectonderdelen, zodat een goed overzicht ontstond van de verschillen tussen de varianten. De kaarten maakten deel uit van de beamer-presentatie van PRC en werden ook gebruikt als beeldmateriaal tijdens de forumdiscussie.


Terug naar het projectenoverzicht