CHV-terrein in Veghel-Noord

In opdracht van Bouwbedrijf Van de Ven werden door Adviesbureau Torbijn² in het najaar van 2011 financieel-economische berekeningen gemaakt voor de herontwikkeling van het voormalige CHV-terrein. Voor de herontwikkeling heeft Van de Ven door Architecten Cie een Masterplan voor dit gebied laten opstellen (Masterplan Veghel Centrum 2030).

Omdat het hier gaat om een gebiedsontwikkeling zijn er behalve een grondexploitatieberekening gemaakt ook exploitatieberekeningen gemaakt voor de diverse te realiseren opstallen. Dit zijn zowel verbouwingen aan bestaande opstallen voor nieuwe functies, als nieuw te realiseren gebouwen voor zowel bedrijven, horeca en een hotel, als appartementen en grondgebonden woningen. Het door Van de Ven te ontwikkelen gebied heeft een omvang van circa 6 ha.

Een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling is de Cultuur- en foodcluster, waarin men zowel food-experience wil combineren met workshops op dit gebied, theater, museum, horeca en vergaderfuncties.

Van de Ven wil de ontwikkeling samen met de gemeente en de provincie gaan realiseren.


Terug naar het projectenoverzicht