Cursus Gebiedsexploitatie bij binnenstedelijke herstructurering

Voor fmhwonen, het kenniscentrum voor wooncorporaties en zorginstellingen, heeft Adviesbureau Torbijn² samen met ARCADIS Ruimte & Milieu b.v. de cursus Gebiedsexploitatie bij binnenstedelijke herstructurering ontwikkeld. De cursus is bedoeld voor woningcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars.

Op 16 en 17 november 2005 hebben we deze cursus gegeven in het congrescentrum De Sparrenhorst te Nunspeet.

De deelnemers waren medewerkers van woningcorporaties en gemeenten, afkomstig uit verschillende delen van het land. Zowel grote landelijke opererende corporaties, als kleine plaatselijk werkende corporaties en zowel grote, als kleine gemeenten. Dat leverde tijdens de cursus interessante discussies op over verschillen in aanpak en verschillen in samenwerking tussen de corporaties en de gemeenten.

De hoofdonderwerpen van de cursus waren: probleemverkenning en vooronderzoek, visieontwikkeling, gebiedsontwikkeling en grondexploitatie, risicoanalyse en risicobeperking en samenwerking met partners.


Terug naar het projectenoverzicht