Cursus Grondexploitatiewet

Voor de gemeente Veghel hebben we in maart 2007 een in company-cursus gegeven waar planeconomen, projectleiders en bestemmingsplanjuristen aan meededen.

De cursus bestond uit 2 dagdelen. In het eerste dagdeel behandelden we aan de hand van de nieuwe grondexploitatiewet de veranderingen ten opzichte van de huidige wetgeving. In het 2e dagdeel lieten we aan de hand van een voorbeeldberekening zien hoe de exploitatiebijdragen voor de verschillende partijen berekend kunnen worden en wat het uiteindelijke resultaat voor de gemeente dan kan zijn.

Aan het eind van deze cursus was er nog ruim tijd om met elkaar te discussiëren over de gevolgen voor de invoering van de nieuwe wet voor de gemeente.


Terug naar het projectenoverzicht