Cursussen Planeconomie

Cursus Planeconomie voor Telengy VROM

Voor Telengy VROM, een consultancy en adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening, heeft Adviesbureau Torbijn² in september 2008 een cursus planeconomie gegeven.

Het doel van de cursus was om de medewerkers ruimtelijke ordening inzicht te geven in:

Omdat er slechts 1 dagdeel beschikbaar was, hebben we verschillende onderdelen van de stof slechts kort aangestipt.
De volgende onderwerpen zijn behandeld:

Cursus Planeconomie voor Ordito

Voor Ordito, een netwerkorganisatie op het gebied van ruimtelijke ordening, heeft Adviesbureau Torbijnē in mei en juni 2009 drie cursussen planeconomie gegeven. Twee daarvan in Gilze, intern voor medewerkers van Ordito en een extern, in Venlo voor medewerkers van de gemeente.

Het doel van de cursus was om de cursisten inzicht te geven in:
De volgende onderwerpen zijn behandeld:

Aan de cursisten is een syllabus van de behandelde stof verstrekt.Terug naar het projectenoverzicht