Gebiedsontwikkeling Vlagheide

De gemeente Schijndel heeft in 2008 aan Adviesbureau Torbijn² opdracht verstrekt voor de planeconomische advisering van het binnen haar gemeente liggende deel van de Gebiedsontwikkeling van Vlagheide. Dit is een onderdeel van het totale gebied van het Masterplan Vlagheide, waarin de gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode samenwerken.

In de gemeente Schijndel liggen een voormalige vuilstort die opnieuw moet worden ingericht, verschillende bedrijven in het buitengebied die worden uitgeplaatst en enkele voormalige MOP-complexen die worden overgedragen door het rijk aan de gemeente. Enkele ontwikkelingsinitiatieven in dit gebied zijn: de realisatie van een golfcomplex, de realisatie van een recreatiecomplex met groepenchalets en de realisatie van Nieuwe Landgoederen. Verder zal een groot deel het terrein worden ingericht als natuur met extensieve recreatie. Hiervan zullen enkele over te dragen MOP-complexen onderdeel uitmaken.

Na de eerste rapportage over de financieel-economische haalbaarheid van de ontwikkelingen zijn er jaarlijks herberekeningen gemaakt. In 2011 is de rapportage uitgebreid met een risicoanalyse, waarin de gevolgen van eventuele stagnatie, of het niet door gaan van initiatieven voor de gemeente in beeld werden gebracht.


Terug naar het projectenoverzicht