Intrekkingsbesluit exploitatieverordening

In opdracht van de gemeente Veghel heeft Adviesbureau Torbijn² een concept intrekkingsbesluit geschreven voor het intrekken van de exploitatieverordening en daaraan gekoppelde bekostigingsbesluiten.

Hiertoe is er eerst een inventarisatie gedaan naar aanwezige aangevulde bekostigingsbesluiten en eventueel aanwezige baatbelastingverordeningen.

Het concept is op 12 augustus 2008 ingediend.


Terug naar het projectenoverzicht