De Kempkens

Voor de gemeente Veghel heeft Adviesbureau Torbijn²  een herberekening gemaakt van de grondexploitatie voor het bedrijventerrein De Kempkens, circa 100 ha groot en nagenoeg grenzend aan de A50.

Voor dat gebied had Adviesbureau Torbijn²  in 2008 een financieel-economisch haalbaarheidsonderzoek gedaan.

Medio 2008 is de Wro/Gew in werking getreden. Er zijn enkele particulieren in het gebied, waarvan wordt verwacht dat ze zelf willen realiseren. Daarom is er toen ook een kostenverhaalberekening gemaakt op basis van een exploitatieplan.

Omdat er in 2010 meer zicht was gekomen op de verwervingsprijzen van de te kopen gronden, vroeg de gemeente eind 2010 om, aan de hand van een herberekening van de grondexploitatie en de kostenverhaalberekening, te toetsen of het plan nog steeds haalbaar was.


Terug naar het projectenoverzicht