De Leijkens

Adviesbureau Torbijn2 heeft voor de gemeente Rucphen in 2012 een concept grondexploitatieberekening en een concept exploitatieplan gemaakt voor het bestemmingsplan De Leijkens.

Hierin zou een ontsluitingsweg worden aangelegd. In de oksel hiervan komt een woningbouwgebied met circa 200 woningen. Het kaartmateriaal daarvoor zou worden gemaakt door de stedenbouwkundige van het plan, Compositie 5.

Door gewijzigd beleid heeft de gemeente besloten het plan zonder de geplande woningen in procedure te brengen, zodat het niet nodig was het exploitatieplan af te ronden.


Terug naar het projectenoverzicht