Herbestemming klooster Zijtaart

voor vergrotingen: haal de muis over de fotootjes

Zijtaart is één van de kerkdorpen van de gemeente Veghel. Het kloostercomplex in Zijtaart is een gemeentelijk monument. In 2004 werd het klooster nog bewoond door zusters van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der Heilige Moeder Gods. De zusters wilden gaan verhuizen naar het klooster in Veghel. De gemeente wilde het Zijtaartse klooster met kapel herinrichten.

In 2004 is de Structuurvisie Zijtaart vastgesteld. Daarin is opgenomen dat in het kloostergebouw, na het vertrek van de zusters, een aantal nieuwe functies kunnen worden gehuisvest. Genoemd zijn de school, het gemeenschapshuis, gecombineerde (zorg)voorzieningen en appartementen. Daarmee krijgt het klooster de historisch centrale functie in het dorp weer terug.

Een eerste globale scan naar de financiŽle haalbaarheid van deze ideeŽn werd uitgevoerd door het Monumentenhuis Brabant. Dit was een gezamenlijke opdracht van de Gemeente Veghel en de kloostergemeenschap.

In hun rapport werd voor de herinrichting van het volgende programma uitgegaan:
In de directe omgeving van het monument staan een basisschool, een sportzaal en een gemeenschapshuis. Deze voorzieningen worden in het kloostergebouw ondergebracht. De dan nog resterende ruimte in het gebouw krijgt een woonfunctie . Er is plaats voor 15 woningen in diverse categorieŽn. Een nabijgelegen speelveld annex evenemententerrein wordt naar de kloostertuin verplaatst. Achter in de kloostertuin worden nog 8 vrijstaande woningen gebouwd. Op de vrijkomende locatie in de omgeving van het klooster is ruimte voor 22 woningen.

Adviesbureau Torbijn² kreeg via Arcadis Regio Zuid de opdracht om de aannames in het rapport van Monumentenhuis Brabant te toetsen en in overeenstemming te brengen met het gemeentelijke beleid en randvoorwaarden. Met de resultaten hiervan moest onderzocht worden wat de gemeente voor de verwerving van het kloostercomplex zou kunnen betalen en welke mogelijkheden er zijn om de opbrengst van de grondexploitatie te optimaliseren.
Voor de bouwtechnische beoordeling en kostenramingen voor de verbouwingen van het klooster werd PRC-kostenmanagement ingeschakeld.

Inmiddels heeft de gemeente de plannen verder laten uitwerken en besteksgereed laten maken. Op 11 februari 2010 is de verbouwing van het klooster feestelijk van start gegaan. Het schooljaar 2011/2012 is op 22 augustus 2011 van start gegaan in het klooster.


Terug naar het projectenoverzicht