< Adviesbureau Torbijn² - Producten

Producten

De verschillende producten die wij aanbieden, hebben een bepaalde samenhang.
Stadsgeografie houdt zich bezig met het hoe en waarom van de inrichting of herinrichting van de stedelijke omgeving. Dat kan leiden tot nieuwe plannen. Om die plannen realiseerbaar te maken kan GIS-analyse worden gebruikt. Zo'n analyse brengt kwalitatieve belemmeringen en mogelijkheden beter in beeld.
Om na te gaan of de plannen financieel-economisch realiseerbaar zijn, wordt het product Planeconomie ingezet. De computerprogramma's van GIS en grondexploitatie zijn daartoe aan elkaar gekoppeld.
Om zicht te krijgen op risico's die zich bij de ontwikkeling van de plannen kunnen voordoen kan het nuttig zijn om een Risicoanalyse uit te voeren.

Het product cursussen en trainingen voeren wij om onze kennis en ervaring over te brengen en te delen met anderen, die in het vakgebied zijn geïnteresseerd.