Projecten

Kerkdorpen Veghel:  Voor alle kerkdorpen heeft Adviesbureau Torbijn² de afgelopen paar jaren de haalbaarheid getoetst van mogelijke uitbreidingslocaties. Als voor deze locaties bestemmingsplannen worden vastgesteld kunnen de kerkdorpen weer jaren vooruit met de woningbouw.

De Kempkens:   Voor de gemeente Veghel heeft Adviesbureau Torbijn²  een herberekening gemaakt van de grondexploitatie voor het bedrijventerrein De Kempkens, circa 100 ha groot en nagenoeg grenzend aan de A50.   Meer ...

Cursussen Planeconomie ...

Gebiedsontwikkeling Haarlem:  Van ARCADIS Nederland BV, Divisie Ruimtelijke inrichting, kreeg Adviesbureau Torbijn² opdracht voor het beheren en bewaken van de grondexploitatie van een gebiedsontwikkeling in Haarlem.   Meer ...

Structuurvisies ...

De Leijkens:  Adviesbureau Torbijn² heeft voor de gemeente Rucphen in 2012 een concept grondexploitatieberekening en een concept exploitatieplan gemaakt voor het bestemmingsplan De Leijkens.   Meer ...

Logistiek Park Moerdijk:  De provincie Noord-Brabant heeft Adviesbureau Torbijn² in 2010 gevraagd een second opinion te geven over het Kostenverhaal volgens de nieuwe Wro (met de Grondexploitiewet) bij de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk, een hoogwaardig bedrijventerrein van netto 150 ha.   Meer ...

Gebiedsontwikkeling Vlagheide:  De gemeente Schijndel heeft in 2008 aan Adviesbureau Torbijn² opdracht verstrekt voor de planeconomische advisering van het binnen haar gemeente liggende deel van de Gebiedsontwikkeling van Vlagheide.    Meer ...

CHV-terrein in Veghel-Noord:  In opdracht van Bouwbedrijf Van de Ven werden door Adviesbureau Torbijn² in het najaar van 2011 financieel-economische berekeningen gemaakt voor de herontwikkeling van het voormalige CHV-terrein.    Meer ...We hebben meer projecten afgerond dan we hier kunnen tonen. Over projecten die nog niet rijp zijn voor de openbaarheid, geven we vanzelfsprekend geen informatie. Een aantal van deze projecten betreft de financieel-economische haalbaarheid van ruimtelijke plannen, risicoanalyses en de beoordeling van verwervingsprijzen ten behoeve van planontwikkelingen. Bij de meeste projecten is voor de oppervlakte-analyse gebruik gemaakt van GIS.