Stadsgeografie

In steden zijn altijd complexe processen aan de gang. Waar vele mensen wonen en werken, zijn vele wensen aanwezig. Een stad is altijd in ontwikkeling en er moet worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. Ons bureau verricht studies en kan grote projecten ondersteunen. Ook kunnen we inventarisaties maken, die weer gevisualiseerd kunnen worden in een GIS-omgeving.

Onze opdrachtgevers kunnen zijn: gemeenten, woningbouwcorporaties en private partijen, zoals projectontwikkelaars en bouwbedrijven.